Innovativa lösningar
för produktmärkning

“Remarkable solutions for labels barcodes and overlays”

Etiketterna ska kunna klara +575°C eller -196°C, olja och lösningsmedel, uv-ljus, sand, smuts och mekaniskt slitage. Varje dag och år efter år.

Grafokett levererar etiketter och märkningsprodukter som kan leva samma spännande liv som produkten de sitter på. Hög kvalitet. Rätt kvalitet. Innovativ teknik. En helt fantastisk vetenskap. Vi är specialister.

PRODUKTER >>

Etiketter är en hel vetenskap

Grafokett är experter med tjugosex års erfarenhet. Vi är märkesoberoende med leverantörer över hela världen.

Vi rationaliserar och förenklar märkningsprocesser för alla industrier. Vi kan precis allt om material, lim och hållfasthet. Men framför allt är vi mästare på att ställa rätt frågor och lyssna på svaret. Behovet definierar funktionen, men har många lösningar.

Snabbguide till överlevnad

Etiketten lever samma liv som produkten den sitter på. Extrem hetta och kyla, fuktiga vindar, saltvatten, olja, lösningsmedel, mekaniskt slitage, smuts.
Här är snabbguiden:

Kyla

Vi har lång erfarenhet av industriella märkningslösningar och kravspecifikationer för material som ska klara nordiskt klimat eller arktisk kyla.

Solljus

Vi har hela märkningslösningen, från skrivare och färgband till etikett i rätt material, som står emot sol och uv-ljus timme efter timme, år efter år.

Värme

Vi har helhetslösningen för etiketter med olika landskrav och krav på beständighet i extrem hetta och temperaturvariationer.

Fukt

Vi vet vad som krävs för att överleva marinens tuffaste miljöer. Vi har beständiga lösningar för saltvatten, fuktiga vindar och mekaniskt slitage.

Kemi

Spill, olja, smuts, lösningsmedel. Kraven på etiketter i kemiska miljöer är höga under hela produktens hela livstid.

Miljö

Vi erbjuder miljömässiga produkter och helhetslösningen kring märkning. En enda leverantör sparar tid och kostnader. Mindre lager och mindre administration, färre kontakter och färre transporter.

Globala lösningar

Grafokett har all världens märkningsprodukter, men erbjuder även globala print-on-demand-lösningar som passar globala företag med produktionsenheter på flera platser.

Knapp till Om Grafokett

Tjugofem års erfarenhet

Knapp till Grafokett Online

Snabbt, säkert och kostnadseffektivt

Exempel på 3D etiketter

3D säkerhetsetikett

Dygnet runt och året om

Kontakta en specialist