Välkommen till vår kundundersökning

Bemötande

Grafokett har som mål att förse er med högsta tänkbara servicegrad oavsett kommunikationsmetod.
Hur uppfattar ni er första eller senaste kontakt med vår personal?


Bemötande service/support

Grafokett arbetar med ett Live Agent* supportvertyg för att kunna supportera er med kortast möjliga ledtid.
Hur uppfattar ni vår förmåga att supportera er i samband med er frågeställning?


Produkt/Branschkunskap

Grafokett avser att vara bäst i klassen vad gäller vår bransch och våra produkter. Vi anser oss ställa rätt frågor och tror oss vara noga med
att ställa rätt frågor för att det skall bli rätt från början. Hur väl anser ni att vi lyckats med detta?


Leveransprecision

Grafokett har som mål att leverera era produkter till rätt plats, i rätt tid, och på utlovat datum.
Anser ni att vi uppfyller dessa mål?


Prisvärdhet

Grafokett har som mål att leverera rätt produkter sett till kundernas behov sett till kvalitet och funktion och till rätt pris.
Hur väl uppfattar ni att Grafokett lyckas med detta?

 


Kommunikationssätt

Grafokett vill kommunicera med er så som ni fördrar. Vilken metod är mest lämplig för er del?

Kvalitet & Miljö

Grafokett arbetar aktivt med vårt kvalitets och miljösystem, och har därför som mål att överträffa era kvalitets och miljökrav.
Hur väl uppfattar ni att vi uppfyller era önskemål?


Rekommenderade förbättringar


Vad kan vi bli bättre på?

Rekommendationskraft

Skulle ni rekommendera Grafokett till en affärskontakt?