En fördjupning i etiketter, standarder, spårbarhet och digitalisering.

Tillsammans med talare från branschen ventilerar vi på LabelDay™ aktuella ämnen som berör hela värdekedjan. Är Digital Transformation ännu ett Buzzword eller ligger det något i det?
Kan vi standardisera oss till en perfekt värld där allt är spårbart?

Efter LabelDay™ 2018, kommer en uppföljare i lite mindre format, men med samma inriktning och koncept; ett forum på neutral mark för att nätverka och blicka framåt. Vi på Grafokett © jobbar dagligen med frågor som rör innovation inom märkning, digitalisering, spårbarhet och datainsamling i befintliga varuflöden.

En av världens ledande aktörer inom Label Management, informerar om ”Digital Transformation in Supply Chain Labeling”, med globala företag som referens.
Svenska GS1 gästar oss och delar med sig av sin kunskap inom spårbarhet, med standardisering i fokus.

Globala aktörer utmanas att digitalisera sina flöden, vilket ställer helt nya krav på etiketten, samtidigt som landspecifika lagkrav och branschregler gör frågan än mer komplex. Företagen behöver därmed öka sin kunskap kring märkning och utveckla den traditionella etiketten till värdefull, innovativ och unik informationsbärare.

LabelDay by grafokett

 

Läs mer och registrera dig här: https://www.easyfairs.com/sv/industrimaessorna-malmoe-2019/empack-malmoe-2019/foer-besoekare/vad-haender-paa-empack/

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande_labeldaybygrafokett_empack_2019