Projektbeskrivning

Påvisa obehörigt intrång i produkt, säkerställa äktheten och försvåra kopiering

Beroende på vilka krav ni har, så kan etiketter fås med olika typer av säkerhetsfunktioner. Man kanske vill försegla en förpackning. Kanske påvisa obehörigt intrång i produkt som faller under garanti. För att säkerställa äktheten genom att försvåra kopiering för att skydda sitt varumärke.

Försegling

Det finns olika metoder och lösningar

Det finns olika metoder. Ibland är syftet bara att försluta förpackningen istället för använda tejp, men oftast för att kunna se eller påvisa att förseglingen eller förpackningen brutits vid något tillfälle. Det finns flera olika lösningar, allt från sköra och bräckliga material, till mer beständiga där en eventuell åverkan säkerställer att förpackningen inte återslutas, eller återställas i normalt utförande. Detta kan även gälla sammanfogade detaljer och skruvhål. Förseglingen kan fås otryckt eller tryckt. Ni vill kanske själva tilltrycka den i era etikettskrivare? Hör av er till en av våra specialister så hjälper vi er till rätt lösning! 

Petsäkra etiketter

Säkerställ att etiketten inte går att använda igen

Vid märkning av exempelvis utrustning som omfattas av årliga kontroller och certifieringar, vill man att etiketten skall vara omöjlig att modifiera, och även väldigt svår att ta bort. Om någon har försökt att lyfta eller flytta märkningen måste detta göras visuellt synbart. Här finns det flera olika lösningar med allt från säkerhetsskär till så kallad void och checker board 

Äkthetsverifiering – Skyddande av varumärke 

Förhindra varumärkesintrång med kopieringsskydd

Med dagens teknik kan det mesta kopieras, men för den som är mån att skydda sina produkter och varumärke kan man försvåra en hel del. Det finns många varianter med allt från hologram till en kombination av 3D effekter, voidhäftämne, mikrotext, inbäddade rfid chip, DNA tryckfärger, eller lack som syns under UV belysning. Kontakta våra specialister för mer information. 

Applikationsexempel

Kombinera säkerhet med profilering och skapa ett effektivt skydd som inte går att kopiera eller återanvända. 3D-effekt med inbyggd säkerhet gör din produkt mer unik, svår att manipulera och du kan vara säker på hantering kring reparationer eller annan justering utförs av endast behörig personal.

Kraven ökar och personalen lägger stor del av dagen med att kontrollera vad som ligger i lådorna vid inleverans

Låt Grafokett Online hjälpa till

Produkter för dina behov

Kontakta en specialist på etiketter