Förvandlings symbol

Digital förändring med spårbarhet och kvalité

The NiceLabel Label Management System standardizes your entire label printing process into one platform. It includes everything you need to transform your labeling processes. NiceLabel’s Label Management System includes a label designer, document management system, application builder, web printing system (for manual printing), integrated printing system, a non-production environment and a change and transport system.…

Nicelabel programvara streckkodssystem

Streckkod på 90 sekunder – Affärsnyttan med standardisering från GS1

  År 2005 bytte vi namn från EAN Sverige till GS1 Sweden, som en följd av sammanslagningen mellan europeiska EAN-organisationen och de nordamerikanska UCC-organisationerna. GS1 Sweden ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), vilka också var med och grundade EAN, föregångaren till GS1. GS1 styrs av ett “Management Board”,…