Tack för att du hjälper oss!

Som ett litet tack planterar vi ett träd för att hjälpa vår planet

Det hjälper människor att komma ur fattigdom samtidigt som det hjälper miljön. Folket i östra Afrika planterar träd tillsammans med sina grödor för att tjäna pengar för att kunna försörja sin familj. Träden bidrar till bättre skörd, ger frukt, mat för djuren, trä för att bygga och ved till värmning. Det ger också skugga under soliga dagar och hjälper jorden att fyllas med vatten och näringsrikt kväve.

Läs mer om arbetet här: https://viskogen.se/vart-arbete/