Grafokett Online

Ett etikettsystem, en värld av möjligheter.

Den nya generationens etikettsystem innebär stora fördelar för företag med produktionsenheter på olika platser i världen. Med Online Label Printing kan etiketterna designas, laddas upp i molnet och bli tillgängliga för obegränsat antal behöriga användare, oavsett geografisk placering, i samma stund. Leverantörer, samarbetspartners och medarbetare kan skriva ut etiketter var de än befinner sig och när som helst på dygnet, via behörighetsstyrd inloggning. Ingen lokal mjukvara krävs, varken för datorer eller etikettskrivare. Snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Grafokett levererar, installerar och implementerar. Vi kallar det Grafokett Online.

Få högre säkerhet och kvalitet med online label printing

Grafokett Online samlar all data i en gemensam databas, där varje användare får access via inloggning med namn och lösenord. Det ger en central översyn och effektivitet. Verktyget för att ändra layouter finns på samma ställe och risken för felaktig märkning minimeras, eftersom användaren inte kan göra ändringar av misstag. Etikettsystemet ger ett enhetligt grafiskt uttryck och skalenlighet för alla produktionsenheter, oavsett utskriftsstation, ort eller land.

Spara i molnet

Med etiketterna i molnet istället för på lagret sparar man in mycket. Tid, framför allt, men också minskade kostnader genom färre transporter och minskad miljöpåverkan. Ingen lokal mjukvara. Inga fler förtryckta etiketter i små volymer i språkvarianter. Inget lager som behöver slängas vid varje uppdatering. Ett fåtal etikettstorlekar täcker hela märkbehovet. Online label printing gör att ändringar av design eller data inte längre kräver några stansverktyg, tryckplåtar och långa leveranstider.

Med en enhetlig maskinpark, med identisk konfiguration används samma färgband och samma typ av etikett. Centrala inköp ger kostnadseffektivitet och förenklar service och underhåll.

Service och support

När du köper in Grafokett Online får du hjälp med förstudie, installation och implementering. Vi erbjuder även centrala serviceavtal för etikettskrivare, ReCare, till ett fast pris. Då ingår allt: Skrivhuvud, drivvals, valsar, sensorer.

Grafokett finns tillgängliga för personlig telefonsupport vardagar mellan 08.00 och 17.00. Vid behov kan vi också ge service på plats.

Knapp till Om Grafokett

Tjugofem års erfarenhet

Knapp till Grafokett Online

Snabbt, säkert och kostnadseffektivt

Exempel på 3D etiketter

3D säkerhetsetikett

Dygnet runt och året om